Kde nás najdete:
Tel.+420 603162583

Obchodní podmínky www.skladoleju.cz :

Prodávající:

Jiří Matějka

Mysletín 37

39601 Humpolec

IČO: 49003828

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel.: +420 603162583

Kupující učiněním objednávky na elektronickém obchodě www.skladoleju.cz akceptuje tyto obchodní podmínky pro dodávky zboží tohoto obchodu. Kupující se odesláním objednávky zavazuje k převzetí objednaného zboží a zaplacení kupní ceny. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, dále se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími.

Ceny zboží a dopravné:

 • Ceny za zboží na stránkách e-shopu jsou konečné včetně DPH. Pokud není uvedeno u zboží jinak, zboží máme skladem s možností dodání následující pracovní den (objednáky do 10:00 hod.). Cena dopavného je od 129 Kč. U objednávky v celkové hodnotě nad 7000 Kč je dopravné zdarma. Kontejnerová a cisternová cena dopravy je stanovena dohodou.

Platba za zboží:

 • Dobírka: za zboží zaplatíte dopravci při převzetí zboží.
 • Převodem na účet: kupujícímu bude zaslána zálohová faktura. Prodávající po obdržení platby odešle zboží kupujícímu na požadovanou adresu.
 • Platba fakturou: smluvní zákazníci, kteří mají obchodní smlouvu s naší společností a kteří využívají i další výhody poskytované naší firmou.
 • Hotovost: zboží zaplatíte při osobním odběru. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zpracování a odeslání objednávky:

 • Každá odeslaná objednávka bude kupujícímu obratem potvrzena e-mailem nebo telefonicky.
 • Zboží bude dodáno prostřednictvím naší dopravy, dopravní službou PPL, Geis, nebo Českou poštou na Vámi uvedenou adresu. Při případných problémech s dodávkou bude zákazník vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky s upřesněním předpokládaného termínu dodání.
 • Osobní odběr zboží na skladě v Humpolci - Komorovice. Kupující obdrží sdělení, od kdy je zboží připraveno k převzetí.
 • Odesláním objednávky vybraného zboží je tato objednávka považována za závaznou a kupující tímto potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami e-shopu. Zrušení nebo změna objednávky je možná pouze před jejím odesláním a to po vzájemné dohodě kupujícího a prodávajícího.

Povinnosti kupujícího při převzetí zboží:

 • Kupující je povinen zboží při převzetí prohlédnout. Zjistí-li kupující při převzetí zásilky nesrovnalosti, např. obal je viditelně poškozen, zkontroluje kupující společně s dopravcem zásilku a v případě poškození zboží provedou ihned zápis o poškození zásilky (kopii musí dostat kupující). V případě značného poškození zásilky má kupující právo zboží nepřevzít. Pozdější reklamace poškození zásilky již nemusí být uznána. O poškození zásilky bude kupující okamžitě informovat dodavatele pro sjednání nápravy.

Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy:

 • V souladu s Občanským zákoníkem 89/2012 Sb. můžete jako fyzická osoba do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy a zboží vrátit na adresu provozovatele e-shopu za následujících podmínek: Zboží musí být vráceno v neporušeném obalu spolu s daňovým dokladem (fakturou). Zboží nesmí jevit známky opotřebení. Zboží pošlete na adresu e-shopu (ne dobírkou!). Při odstoupení od kupní smlovy nás kontaktujte písemně nebo e-mailem a uveďte číslo faktury od dodaného zboží.
 • Prodávající po obdržení vráceného nepoškozeného a neopotřebeného zboží vrátí kupujícímu částku odpovídající kupní ceně na jím uvedené číslo bankovního účtu nebo dle vzájemné dohody, a to nejpozději do čtrnácti dnů od přijetí vráceného zboží. Prodávající má právo na stržení adekvátní částky z ceny zboží na úhradu nákladů spojených nahrazením poškozených obalových materiálů výrobku.
 • Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisu zboží nebo špatného obrázku (výrobce změnil obal) není možné. Závazný je vždy název zboží a specifikace, které si zákazník objednal a potvrdil. Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách.

Záruční doba:

 • Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v internetovém obchodě, čehož důkazem je zejména daňový doklad – faktura. Na dodané zboží poskytujeme záruku 24 měsíců a dle ustanovení obecně platných předpisů platných od 1.1.2014. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací nebo nesprávným skladováním.

 Reklamace:

 • Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady. Zboží zašle kupující na adresu e-shopu (ne dobírkou). Po obdržení reklamace vás bude prodávající kupujícího obratem informovat o přijetí reklamace a způsobu vyřízení.
 • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující práva na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího:

 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech. Objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo je dlouhodobě nedostupné. Cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato vrácena v hotovosti nebo převodem na jeho účet v nejkratším možném termínu.

Neodebrání zboží kupujícím:

 • Pokud nebude vyexpedovaná objednávka kupujícím bezdůvodně vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů za dopravu zboží, expedici a balné. Celková účtovaná částka však nesmí přesáhnout cenu obvyklou vztahující se na expedici a doručení objednáky. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky budou vymáhány včetně všech nákladů s tím spojené. Tímto bodem obchodních podmínek nemáme v úmyslu poškodit naše zákazníky, ale odradit od objednávek ty kupující, kteří objednané zboží úmyslně nepřevezmou od dopravce.
 • Vyjímku tvoří případy, kdy dopravce nedodá zboží, nebo bude zásika zjevně poškozena.

Ochrana osobních dat:

 • Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Prodávající umožní kupujícímu nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy. Kupující může kdykoliv ukončit zasílání nebo požádat o zasílání obchodních sdělní, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Cookies:

 • Tento web využívá soubory cookies pouze k zajištění správného fungovaní webu. Tyto soubory cookies jsou nastaveny při přihlášení, změně nastavení vašeho účtu nebo při vyplnění některých folmulářů. Tyto soubory cookies jsou nezbytné k provedení akcí, o které jste Vy svou aktivitou zde na webu zažádali (například aby jste zůstal přihlášen po celou dobu Vaší aktivity na této stránce). Tyto soubory cookies neobashují žádná osobní ani citlivá data. Tato data nejsou poskytována třetím stranám, nejsou používána k reklamním účelům a nejsou trvale uchována.

 • Obchodní podmínky na www.skladoleju.cz upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Pokud jsou přesto v některém z výše uvedených bodů podmínky tohoto řádu v rozporu se zákonnou úpravou chránícího koncového spotřebitele (např. při změně zákona může zákonná úprava chránit koncového spotřebitele lépe, než je tomu dáno tímto řádem), podmínky pro koncového spotřebitele se samozřejmě řídí zákonnou úpravou pro spotřebitele příznivější. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se obchodní vztahy a vztahy těmito podmínkami neupravené Občanským zákoníkem 89/2012 Sb, jehož právní režim se užije, je-li kupujícím podnikatel vymezený § 420 NOZ. Pro účely smluvního vztahu je podnikatelem každý, který se bude identifikovat vůči prodávajícímu IČ a pod tímto IČ bude též konat právní úkony. Je-li smluvní stranou spotřebitel (maloobchodní prodej), řídí se obchodní vztahy těmito podmínkami neupravené Občanským zákoníkem 89/2012 Sb a Zákonem o ochraně spotřebitele 634/1992Sb, jejichž právní režim se užije, je-li kupujícím spotřebitel vymezený § 419 NOZ.
 • Kupující podáním objednávky souhlasí s tímto reklamačním řádem a jeho postupem. Kupující, jakožto spotřebitel i podnikatel, jsou povinni se seznámit s reklamačním řádem již před uskutečněním objednávky, to vše za účelem předcházení možných rozporů či kolizí.
 • Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2017.